VN | ENG
GIỚI THIỆU
Cơ cấu tổ chức
 
 
                                      SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY 
 
1. Văn phòng công ty:
Địa chỉ: Lô AIII Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Điện thoại:(+84.275) 3611666 / (+84.275) 2470655
Fax: (+84.275) 3611222 / (+84.275) 3635222
Email: donghaibentre@yahoo.com
Website: www.dohacobentre.com.vn.
2. Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc :
2.1. Khối Hành chánh nhân sự :  xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, quản trị và đào tạo nhân sự, thực hiện chế độ chính sách và tiền lương, thực hiện công tác hành chánh- lễ tân, quản lý và kiểm soát an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,bảo vệ môi trường, an ninh trật tự...
2.2. Khối Kế hoạch kinh doanh : xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện xúc tiến marketing, điều độ sản xuất và kinh doanh, quan hệ mua bán với khách hàng, nhà cung cấp. Tổ chức cung ứng vật tư nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất các nhà máy và tiêu thụ sản phẩm đầu ra, thực hiện công tác xuất nhập khẩu... 
2.3. Khối Tài chính kế toán : xây dựng chiến lược tài chính, hạch toán và báo cáo quyết toán tài chính, quản lý và khai thác nguồn vốn phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh....
 2.4. Nhà máy giấy Giao Long :
Tổ chức và quản lý sản xuất các loại giấy Kraft công nghiệp (Medium, tesliner..) theo kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty, điều hành và quản lý các lĩnh vực liên quan tới nhà máy…
   - Địa chỉ : Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre 
   - Điện thoại : (+84.275) 3703878 / (+84.275) 2211657        
   - Fax : (+84.275) 3635222 
2.5. Nhà máy Bao Bì số 2 :
Tổ chức và quản lý sản xuất các loại giấy carton, bao bì theo kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty, điều hành và quản lý các lĩnh vực liên quan tới nhà máy...
   - Địa chỉ : Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre 
   - Điện thoại : (+84.275) 2474756      
   -  Fax : (+84.275) 3611222
Số người đang online: 4 | Lượt truy cập: 634729