VN | ENG
TIN TỨC
05/11/2013
Ngày 15/6/2013, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường - Nhà hàng Đồng Khởi 2...
Ngày 26/4/2012, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco) đã tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 tại tầng 06, Khách sạn Hàm Luông - số 200C, Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre...
Ngày 02 tháng 3 năm 2012, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng - môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004 & 9001:2008 tích hợp...
05/11/2013
Trong quá trình họat động, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco) đựơc liên hiệp các hội khoa học và công nghệ Việt Nam trao tặng các danh hiệu...
05/11/2013
Để chia sẻ các khó khăn và giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống, Công ty tích cực tham gia ủng hộ vật chất xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại xã Tam phước, Châu Thành, Bến Tre ...
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ vì người nghèo và tàn tật, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa...
Số người đang online: 10 | Lượt truy cập: 634759