VN | ENG
TIN TỨC
Các hoạt động từ thiện xã hội
05/11/2013
 
 

 
 
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ vì người nghèo và tàn tật, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và xóa đói giảm nghèo tại hai xã Giao Long và An Phước, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung…. Cụ thể trong hai năm 2010 và năm 2011 DOHACO đã đóng góp với số tiền trên 700 triệu đồng.
 
Số người đang online: 13 | Lượt truy cập: 634782