VN | ENG
TIN TỨC
DOHACO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
05/11/2013
 
Ngày 26/4/2012, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco) đã tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 tại tầng 06, Khách sạn Hàm Luông - số 200C, Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011, xem xét quyết định thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 & nhiệm kỳ 2012-2016. Đồng thời xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
 
 

Tại cuộc họp, các cổ đông đã tham gia thảo luận chất vấn sôi nổi các vấn đề cốt lõi nhất là tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và những giải pháp trong năm 2012, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, thể hiện sự trách nhiệm cao cả và chia sẽ những khó khăn thách thức của công ty. Cuối cùng đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung chương trình đại hội với sự đồng thuận cao, và đặc biệt đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2012-2016.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Đồng Hải Bến Tre (DOHACO) đã thành công và kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

 Quang cảnh cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2012

DANH SÁCH HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2012-2016

1. Hội đồng quản trị (05 người từ phải qua trái):

- Ông Đoàn Văn Đạo              - Chủ tịch/Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa   - Phó Chủ tịch

- Ông Lê Bá Phương              - Thành viên

- Ông Lê Quang Hiệp            - Thành viên

- Bà Hồ Thị Song Ngọc          - Thành viên

2. Ban kiểm soát (03 người từ trái qua phải):

- Ông Lư Sanh Võ                  - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Huy Hiệu        - Thành viên

- Bà Đoàn Hồng Lan              - Thành viên

 
Số người đang online: 5 | Lượt truy cập: 634730