VN | ENG
TIN TỨC
DOHACO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
05/11/2013
Ngày 15/6/2013, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường - Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP. Bến Tre nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012, xem xét quyết định thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013. Đồng thời xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
 

Tại cuộc họp, các cổ đông đã tham gia thảo luận các vấn đề cốt lõi nhất tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012, các chỉ tiêu kế hoạch và những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch năm 2013, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, thể hiện sự trách nhiệm cao và chia sẻ những khó khăn thách thức của công ty.

Cuối cùng đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung chương trình đại hội với sự đồng thuận cao, và đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  ông Nguyễn Thanh Duy.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Đồng Hải Bến Tre (DOHACO) đã thành công và kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

 Quang cảnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013
 
Số người đang online: 24 | Lượt truy cập: 634718