VN | ENG
TIN TỨC
05/11/2013
Để chia sẻ các khó khăn và giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống, Công ty tích cực tham gia ủng hộ vật chất xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại xã Tam phước, Châu Thành, Bến Tre ...
05/11/2013
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ vì người nghèo và tàn tật, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa...
Số người đang online: 13 | Lượt truy cập: 634738