VN | ENG
SẢN PHẨM BÁN
Giấy Kraft công nghiệp bao gồm 02 chủng loại:Testliner & Medium sử dụng làm lớp ngoài và lớp trong bao bì carton
Giấy Kraft công nghiệp bao gồm 02 chủng loại:Testliner & Medium sử dụng làm lớp ngoài và lớp trong bao bì carton
Giấy Kraft công nghiệp bao gồm 02 chủng loại:Testliner & Medium sử dụng làm lớp ngoài và lớp trong bao bì carton
Giấy Kraft công nghiệp bao gồm 02 chủng loại:Testliner & Medium sử dụng làm lớp ngoài và lớp trong bao bì carton
Bao gồm 03 chủng loại: 3 lớp, 5 lớp , 7 lớp với độ dầy khác nhau tương ứng với bước sóng A, B, E. 
Bao gồm 03 chủng loại: 3 lớp, 5 lớp , 7 lớp với độ dầy khác nhau tương ứng với bước sóng A, B, E.
Bao gồm 03 chủng loại: 3 lớp, 5 lớp , 7 lớp với độ dầy khác nhau tương ứng với bước sóng A, B, E. Sản phẩm phù hợp bao gói các loại hàng hóa, được gia keo chống thấm an toàn trong điều kiện môi trường sử dụng độ ẩm cao.
Bao gồm 03 chủng loại: 3 lớp, 5 lớp , 7 lớp với độ dầy khác nhau tương ứng với bước sóng A, B, E. Sản phẩm phù hợp bao gói các loại hàng hóa, được gia keo chống thấm an toàn trong điều kiện môi trường sử dụng độ ẩm cao.
Số người đang online: 6 | Lượt truy cập: 634689