CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng 26/6/2023, tại Trung Tâm Hội Nghị TTC Palace Bến Tre, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tham dự Đại hội có các ông: Lương Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Lê Bá Phương, Tổng Giám đốc/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng các thành viên HĐQT và Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát công ty cùng các cổ đông, đại diện cổ đông của công ty; đại diện Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng BIDV, các công ty quản lý quỹ,…

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Tờ trình các nội dung xin ý kiến của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2022 và Kế hoạch năm 2023,…; Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu ESOP,…

Trong đó, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đều nhấn mạnh: Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và tình hình chính trị trên thế giới khiến giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng giảm liên tục, khó lường… 

Tuy nhiên, công ty đã chủ động, linh hoạt đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022. Cụ thể: Doanh thu thuần 3.941,73 tỷ đồng đạt 101,07% kế hoạch năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 84,32% kế hoạch năm 2022, nộp ngân sách Nhà nước 175,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12.001.646 đồng/người.

Trong năm 2023, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đó là: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp quản trị doanh nghiệp, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, cải tiến sản phẩm; tăng cường sự hợp tác gắn kết giữa công ty với khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên, với các chỉ tiêu đề ra: Doanh thu thuần: 3.000 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tại Đại hội thường niên lần này, các cổ đông đánh giá cao những thành tựu nổi bật và sự phát triển ổn định, bền vững của công ty và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ, giao quyền tối đa cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động cùng các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Description: Z:\HCNS\HÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023\DSC00643.JPG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre