ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE NHIỆM KỲ 2023-2028

Chiều ngày 26/04/2023, tại Hội trường Nhà máy Giấy Giao Long đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Đặng Bình Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp; đồng chí Lê Bá Phương – Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Hồ Thị Song Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban giám đốc và 40 đoàn viên công đoàn là người lao động Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2015 -2022. Đại hội đã nghe tham luận của các tổ công đoàn về phong trào thi đua và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Description: Z:\HCNS\THANH\HÌNH ẢNH\Hình Đại Hội Công Đoàn 2023\DSC00076.JPG