ĐÔNG HẢI BẾN TRE NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Hoạt động khoa học, công nghệ tiếp tục được quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp tỉnh có tính ứng dụng cao, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, kết quả nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực và được sự đánh giá cao các bộ, ngành Trung ương. Hướng dẫn, hỗ trợ ươm tạo và xúc tiến thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hiện tỉnh có 8 doanh nghiệp khoa học công nghệ đang hoạt động. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm được tính kết nối, liên thông.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, chú trọng rà soát quỹ đất công để tạo nguồn lực cho phát triển. Công tác phòng chống thiên tai được quan tâm thực hiện tốt, liên tục cập nhật và theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn để chủ động ứng phó. Hoạt động cấp nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt được tập trung đầu tư, nhiều nhà máy nước được nâng cấp, mở rộng; mạng lưới cấp nước được kết nối rộng khắp, các công trình ngăn mặn sau khi đưa vào sử dụng đều phát huy tác dụng, bảo đảm cung ứng đủ nước ngọt sinh hoạt cho người dân trong đợt xâm nhập mặn những tháng đầu năm. 

Lao động, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng được tập trung thực hiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,09% (chỉ tiêu nghị quyết 62%). Các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; lãnh đạo xây dựng các lực lượng đảm bảo đúng, đủ biên chế; tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm nội dung, thời gian theo quy định. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 (1.252/1.252 công dân, đạt 100% chỉ tiêu). Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (1.300 công dân); hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Bình Đại. Phạm pháp hình sự, tai nạn xã hội giảm, trong đó, tai nạn giao thông đường bộ giảm sâu cả 3 tiêu chí; triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán được kiểm soát tốt…

Công tác cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức được tập trung thực hiện quyết liệt. Triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính và kế hoạch xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; điều chỉnh bộ chỉ số CCHC của sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tỉnh… Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động ổn định, đến nay tiếp nhận 43.326 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đạt 96,7%.

Kết quả đánh giá các chỉ số năm 2020 của tỉnh: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm điều hành tốt. Chỉ số CCHC (PAR INDEX) tăng 19 bậc so với năm 2019, xếp hạng 44/63 tỉnh, thành. Chỉ số hài lòng (SIPAS) xếp hạng thứ 20, tăng 1 bậc so với năm 2019.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Nghị định số 107, 108/NĐ-CP, Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tinh giản biên chế thực hiện đúng quy định của Trung ương. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, an toàn và đúng luật định; hoàn thành đúng quy định về công tác kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương các cấp ngay sau khi có kết quả bầu cử HĐND các cấp. Kịp thời kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, sáp nhập các đơn vị hành chính ở ấp, khu phố theo phương án được duyệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra, kiểm tra công vụ được chú trọng thực hiện.

                                                                                                                                            Theo baodongkhoi.vn


Share post:
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi